Preview Mode Links will not work in preview mode

Litteräris


Dec 1, 2020

Vi pratar dark academia och hur det funkar i teorin vs. praktiken. Vi pratar också om vad vi har läst sen sist – oss kan man lita på på så sätt!

Jessica har, i fiktionaliserad form, kommit den excentriska gatufotografen Vivian Maier inpå skinnet och likaså Coco Moodyssons tecknade serie-alter-ego. Anna har vistats i flera litterära sammanhang som har många år på nacken men fortfarande håller vad de lovar – oavsett om det är Evelyn Waugh, Kawabata eller Elin Wägner som håller i pennan.

Najs? JAPP!