Preview Mode Links will not work in preview mode

Litteräris


Dec 22, 2020

Vi summerar läsåret 2020 – ett starkt år för oss båda, om än bara när det kommer till läsningen. Vi pratar om vad gillade mest och minst, vilka författare vi vill läsa mer av och sånt GÖTTIGT.

Sen sist har Anna läst en otrolig bok om samisk tvångsförflyttning. Jessica har läst en alltigenom rysk novellsamling och en ny roman om musor och tringeldrama. 

God jul och stay safe!