Preview Mode Links will not work in preview mode

Litteräris

Dec 22, 2020

Vi summerar läsåret 2020 – ett starkt år för oss båda, om än bara när det kommer till läsningen. Vi pratar om vad gillade mest och minst, vilka författare vi vill läsa mer av och sånt GÖTTIGT.

Sen sist har Anna läst en otrolig bok om samisk tvångsförflyttning. Jessica har läst en alltigenom...


Dec 15, 2020

Vi kastar oss in i våra Spotify wrapped-listor och funderar på om vår musiksmak och boksmak liksom lirar med varandra och i så fall hur.

Sen sist har Anna hängt i klimatdystopi, glesbygdsdikt och följt Harry Martinsons resor söderut. Jessica har umgåtts med Louise Glück, känt med extrema outsiders och läst...


Dec 1, 2020

Vi pratar dark academia och hur det funkar i teorin vs. praktiken. Vi pratar också om vad vi har läst sen sist – oss kan man lita på på så sätt!

Jessica har, i fiktionaliserad form, kommit den excentriska gatufotografen Vivian Maier inpå skinnet och likaså Coco Moodyssons tecknade serie-alter-ego. Anna har...