Preview Mode Links will not work in preview mode

Litteräris


Dec 14, 2021

Den här gången visar det sig att vår läsning sen sist helt oplanerat hör ihop. Det knyts röda trådar åt alla håll kan man säga.

Vi har en ung Tove Ditlevsen med poetdrömmar. Vi har kaotisk italiensk familj under WWII och inspirerande essäer ur samma hjärna. Och vi har Agota Kristof i gåtfull skrud – bland annat!

Apropå röda trådar så är temat jul i litteraturen denna gång och vi går därmed i barndom en stund med Astrid och gänget. 

Önskelista: Tipsa alla dina kompisar om oss.