Preview Mode Links will not work in preview mode

Litteräris


Oct 11, 2022

Vi pratar om våra bokhyllor och livet som true slalomläsare – i bemärkelsen läsa många böcker samtidigt, inte läsa om skidåkning för livet ÄR – som @svartablad-Lotta säger – för kort för sport. 

 

Sen sist, då? Anna har läst om dystopiska gosedjur – ganska najs. Desto mer najs var dock hennes BANGER Argonauterna. Lyssna så får du veta varför. Och: Magda Lundberg-serier (hence avsnittets titel) och frostensonsk poesi om hindar och medeltid. 

 

Jessicas banger är En ny gud som hon älskar gränslöst? Den handlar om jakt och klass och smygande förändringar inombords. Sen har vi Berlin-konst-flykt, avantgardistiska serier som ÄR konst, hemliga syskon, gentrifieringen i Kødbyen och just a touch of tråkprosa.

Prata med oss @litterarispodcast pga då blir vi glada.